Algemene gebruiksvoorwaarden

 

 

De website BABOUCHES.NET is gepubliceerd en beheerd door ORIENTALYA, geregistreerd onder nummer Siret 84312158300010.

De website wordt gehost door het bedrijf OVH RCS Lille Métropole onder het nummer 424 761 419 00045, die de Hoofdkantoor bevindt zich op 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk. E-mail: Info@OVH.com.

 

Artikel 1 - definities

Handvest grafiek: verwijst naar de creaties die verband houden met de algemene structuur van de website.

Pantoffels van inhoud (s): verwijst naar de tekenen, logo's, domeinnamen, graphics, strips, advertenties, muziek, foto's, software-applicaties, animaties, teksten, beschrijvingen van de items van de verkoop, worden ze Visual en/of geluid van Babouches.net.

Inhoud (s): betekent de afbeeldingen, video's, muziek, foto's, animaties, pseudoniemen, namen, symbolen, teksten, commentaren en meer in het algemeen de elementen, worden ze visuele, tekstuele of audio van de oorsprong van de website.

Producten: verwijzen naar de producten die worden aangeboden door Babouches.net op haar website.

Diensten: verwijzen naar de diensten aangeboden door Babouches.net op haar website.

Website: Hiermee geeft u de toegankelijk Babouches.net samenleving website inclusief op het adres: http://www.Babouches.net

AArtikel 2 - toepassingsgebied en aanvaarding van de algemene voorwaarden van gebruik van de diensten van de website

 

2.1 De huidige gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") zijn in het Frans en waren bedoeld om de toepassing uitsluitend tussen het bedrijf en de gebruiker of de gebruiker die de website bezoeken (hierna de website of) de Site).

2.2 Het gebruik van de website door eenieder, ongeacht het doel van zijn bezoek, raadpleging of aankoop (hierna bezoeker) wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de TOS).

Artikel 3 - methoden van abonnement & toegang tot Services op de website

Om te profiteren van alle functies van de Babouches.net site, raden wij het gebruik van de volgende browsers (vrije software):

-Microsoft Internet Explorer (versie 7 en nieuwere versies)

-Chroom (PC)

-Mozilla Firefox (Mac en PC)

-Safari (Mac).

De Site is gebouwd in php/MySQL.

Als u wilt bekijken van de site, moet u javascript ingeschakeld.

Deel 4 - Beschrijving van de accountservice aan mijn

Alle bezoekers toegang tot de mijn account sectie heeft de mogelijkheid om:

  • weergeven, bewerken, volledige contactgegevens, profiel, zijn wachtwoord en zijn leveringsadressen overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.
  • Controleer de geschiedenis van zijn recente orders die zijn geplaatst op de website, nemen kennis van de stand van de voorbereiding van dergelijke orders en zoek de percelen voor dergelijke bestellingen.

Artikel 5 - garanties - verantwoordelijkheid

5.1 - garanties

Babouches.NET doet haar best om haar website beschikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week, ongeacht de geprogrammeerde periodieke onderhoudsbeurten, behoudens de bepalingen van dit artikel. Toegang tot de website en de diensten zijn verstrekt op basis van een service "as is" en toegankelijk afhankelijk van zijn beschikbaarheid. Babouches.NET garandeert niet uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van en zonder dat deze opsomming beperkend garandeert de kwaliteit en de verenigbaarheid van de producten en/of diensten voor een specifiek gebruik, en niet-gerelateerde schending van de regels gebruik van de diensten en/of de producten door de bezoekers.

5.2 - beperking van aansprakelijkheid

Babouches.NET verbindt zich ertoe om haar beste inspanningen om de werking van de website in de beste omstandigheden. Babouches.NET is niet aansprakelijk voor het opnemen van:

-onderbrekingen of vertragingen op de Internet Site als gevolg van de uitvoering van werken onderhoud, technische storingen en overmacht, als gevolg van derden of omstandigheden dan ook, ongeacht zijn zal;

-de onmogelijkheid tot toegang tot de website tijdelijk, als gevolg van feiten die onafhankelijk is van zijn zal, zoals het geval van onderbreking van het Internet netwerk of hardware-falen van ontvangst van de bezoeker van het Internet.

In ieder geval aansprakelijk Babouches.net niet in het geval van het niet overeenstemt met het huidige gebruik van de website door unVisiteur en vooral in het geval van schending door de bezoeker van de bepalingen van artikel 4. Babouches.NET, in het proces van verkoop op de lijn, is waarover alleen een verplichting van middelen; haar verantwoordelijkheid is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van internetnetwerk zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, breuk van de dienst, of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 6 - opschorting van de toegang tot diensten

Babouches.NET behoudt zich het recht te schorten toegang tot de diensten op een bezoeker en voor het verzenden van een melding om te laden voor hem te beantwoorden onverwijld als het zijn contractuele verplichtingen niet respecteert en inclusief de huidige gebruiksvoorwaarden alsmede de Algemene verkoopsvoorwaarden van Babouches.net. Als er geen reactie binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving, kan Babouches.net rechts, verwijder de account van de bezoeker.

Artikel 7 - intellectuele eigendom

Het is duidelijk dat het grafisch handvest en de Babouches.net van de inhoud van de website worden beschermd door de wetgeving geldende intellectuele eigendom van Frankrijk, en voor de hele wereld. Babouches.NET is de eigenaar van alle rechten (1) gerelateerde. Om deze reden en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom, is alleen het gebruik van de afbeelding en de inhoud van Babouches.net voor privé-gebruik toegestaan.

Dientengevolge, kan de bezoeker vertegenwoordigen, reproduceren, wijzigen, of meer in het algemeen, te exploiteren dit Handvest grafiek en/of de inhoud Babouches.net zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Babouches.net.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de grafiek van de website en/of de inhoud Babouches.net van Handvest oprichtingsbesluiten van schending van copyright of recht van onderscheidende tekens en aansprakelijkheid strafrechtelijke en civielrechtelijke van de bezoeker op de basis voor de schending van de rechten van de auteur en/of rechts van de onderscheidende kenmerken.

Sectie 8 - persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft Babouches.net een vereenvoudigde aangifte en het streven naar naleving van de verklaring, gemaakt op de vereenvoudigde standaard n ° 48, met de CNIL onder het nummer 1623410.

Babouches.NET verbindt zich ertoe geen informatie te verstrekken aan derden verstrekt door de bezoekers van de website. Deze zijn vertrouwelijk. Zij zullen worden gebruikt ter versterking en personalisering van de mededeling met name met de letters / e-informatie, alsmede het aanpassen van de website op basis van de waargenomen voorkeuren van bezoekers .

Babouches.NET niet verkoopt, verkoopt geen dus niet verhuren aan derden persoonlijke informatie over haar bezoekers. Babouches.NET kunt verzenden bezoekers informatie en zakelijke voorstellen. Hij verliet de bezoekers van de faculteit te verzetten door het sturen van een e-mail naar contact (at) Babouches.net adres slippers.

Babouches.NET kunnen ook voorzien in geconsolideerde statistieken over haar bezoekers zijn omzet, structuren van handel en verwante informatie op de Internet Site voor de vertrouwde derde partij, maar deze statistieken zal geen gegevens bevatten persoonlijke. Dit artikel kan voorkomen dat de verkoop of overdracht van activiteiten aan een derde partij. Daarom, overeenkomstig de wet computer en vrijheden van 6 januari 1978, de bezoeker kan uitoefenen zijn recht van toegang tot het bestand en zijn recht op rectificatie of schrapping voor informatie over het door het aanpakken van zijn verzoek per post e-mail naar het volgende adres: contact (at) Babouches.net.

In geval van overdracht van bestanden in geval van overdracht van het bedrijf aan een derde partij, stemt in Babouches.net met de voorafgaande bezoekers informeren.

Artikel 9 - amendement van deze gebruiksvoorwaarden

Babouches.NET behoudt zich het recht om vrijelijk de gebruiksvoorwaarden. Een nieuwe versie van deze eerder zal worden gemeld op de eerste pagina van de sectie Algemene verkoopsvoorwaarden / gebruiksvoorwaarden. Daarom nodigen wij u verwijzen naar het bij elk bezoek om te leren over hun nieuwste beschikbaar permanent on-line op de website. U kunt vervolgens doen geen toegang tot diensten als de omstandigheden doen niet bij jou past.

Bezoekers die niet wensen dat de contractuele relaties worden beheerst door de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden, kennis moeten geven en, vanaf de datum van waaruit de nieuwe versie van kracht, zij zullen moeten stoppen met het gebruik van de diensten. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht en geldt alleen voor bezoekers gebruik van de diensten na zo'n verandering.

Artikel 10 - toepasselijk recht en bevoegde rechter

DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN ONDERWORPEN AAN HET FRANSE RECHT. IN GEVAL VAN GESCHILLEN LIGGEN EEN INTERPRETATIE, DE GELDIGHEID EN DE GEVOLGEN VAN DE HUIDIGE GCU EN GEBREK AAN VOORAFGAANDE MINNELIJKE SCHIKKING, DE RECHTBANKEN VAN PARIJS ZAL ALLEEN WORDEN GEKWALIFICEERD. Gezien het mondiale karakter van Internet, informeren wij u dat het moet voldoen aan alle geldende regels in het land waar u woont.

Versie die van toepassing zijn op 06/01/2016.

Product toegevoegd aan verlanglijst

Door het blijven gebruiken van deze site, accepteert u het gebruik van cookies om u te voorzien van aanbiedingen en diensten die zijn toegesneden op uw interesses.